Strona główna » Baza wiedzy » Technologia IronLogic Protected – ogólna zasada działania - instrukcja

Technologia IronLogic Protected – ogólna zasada działania - instrukcja

Data dodania: 24-02-2020

Technologia IronLogic Protected – ogólna zasada działania

Technologia Protected została zaprojektowana przez IronLogic w celu ochrony przed nieautoryzowanym kopiowaniem i nieautoryzowaną próbą zaprogramowania kluczy w kontrolerach. Ochrona przed kopiowaniem i nieskoordynowaną obsługą polega na wstępnej inicjalizacji czytników oraz identyfikatorów (kluczy Mifare 1K) tym samym tajnym kodem. Karta Obiektu IronLogic jest używana jako bank tajnego kodu i należy przechowywać ją w bezpiecznym miejsc.

Podsumowując wstęp, technologia IL-Protected posiada podwójne zabezpieczenie:
A.    Zabezpieczenie przed kopiowanie kluczy do innego klucza.
B.    Zabezpieczenie przed nieautoryzowaną próbą rejestracji dodatkowych kluczy przez osoby nieupoważnione. W tym przypadku tylko główny administrator (posiadacz Karty Obiektu) odpowiada za rejestrację nowych kluczy.
 
Technologia Antyclon - Protected

1. Urządzenia potrzebne do zastosowania technologii IronLogic Protected

Składniki:
- Czytniki: CP-Z2MF / Matrix-II MF-I  /  Matrix-III MF-I .
- Adapter stacjonarny Z-2 USB MF  (przeznaczony do inicjalizacji kluczy)
- Karta obiektu Ironlogic 1+2   (karta i 3 breloki z tym samym tajnym kodem)
- Klucze dostępu (Karty / Breloki / Bransolety w technologii Mifare 1K)
- Dowolny kontroler samodzielny lub sieciowy.

Zasada działania:
Głównymi elementami systemu są czytniki  CP-Z2M / Matrix-II MF-I / Matrix-III MF-I, które mogą pracować w trybie IronLogic-Protected. W tym trybie czytnik działa tylko z kluczami, którym wcześniej administrator wprowadził tajne hasło. Tajne hasło znajduje się w Karcie Obiektu. W celu uruchomienia tryby IL-Protected konieczne jest przeniesienie tajnego hasła z Karty Obiektu na adapter stacjonarny Z2-USB MF, czytniki oraz na klucze Mifare 1K. Po zapisaniu tajnego hasła czytnik odczyta tylko te klucze, w których zostanie zapisane to samo tajne hasło, czytnik zignoruje wszystkie pozostałe klucze. Bez  Karty Obiektu, dodawanie nowych czytników i nowych kluczy dostępu nie będzie możliwe dla wcześniej zaprojektowanego w tej technologii obiektu. Karta z tajnym kluczem nie jest możliwa do skopiowania.
Procedura wpisywania tajnego hasła do kluczy dostępu Mifare 1K jest bardzo prosta i nie wymaga żadnego specjalistycznego oprogramowania (potrzebna jest tylko moc USB i odpowiedni firmware dla Z2-USB MF). Zajdź Z2-USB MF na stronie https://hatpol.pl i przejdź do zakładki „do pobrania” aby ściągnąć paczkę aktualizacji firmware dla funkcji Protected.

2. Urządzenia IronLogic wspierające technologię chronioną IronLogic
Czytnik CP-Z2MF podtynkowy
Czytnik CP-Z2MF natynkowy
Czytnik Matrix-II MF-I
Czytnik Matrix-III MF-I
Adapter stacjonarny Z-2 USB MF
Karta Obiektu IronLogic 1 + 2
Karty / breloki / Bransolety w technologii Mifare 1K

3. Procedura programowania
Zapisywanie / usuwania tajnego hasła do / z Adapter stacjonarny Z2-USB MF:  
Adapter  Z-2 USB MF  musi mieć wgrane specjalne oprogramowanie układowe (firmware). Firmware może zainstalować administrator systemu, lub podczas zamówienia produktów można poprosić serwis o przygotowanie adaptera z odpowiednim firmware. Po udanej aktualizacji Z2-USB MF dioda będzie migać na czerwono już po włączeniu zasilania.

Wprowadzanie adaptera Z2-USB MF w stan rejestracji tajnego hasła:
* Warunkiem wprowadzenia stanu rejestracji tajnego hasła w Z2-USB MF jest aktualizacja jego oprogramowani wewnętrznego.
Procedura:
- Zbliż Kartę Obiektu do Z-2 USB MF, dioda LED przestanie migać i zacznie świecić światłem ciągłym na czerwono, oznacza to że zapisanie tajnego hasła z Karty Obiektu do Z-2 USB MF zakończyło się pomyślnie. Z-2 USB MF będzie przechowywać tajne hasło w swojej pamięci wewnętrznej tak długo, jak będzie zasilany. Gdy tylko zasilanie USB zostanie odłączone od Z-2 USB MF, tajne hasło zostanie usunięte,

Przenoszenie (zapisywanie) tajnego hasła do kluczy dostępu Mifare 1K:
* Warunkiem tworzenia kluczy dostępu jest przeniesienie (zapisanie) tajnego hasła z Karty Obiektu do Z2 USB MF.
Procedura:
Umieść klucz dostępu z chipem Mifare 1K na adapterze Z-2 USB MF. Czerwona dioda LED na Z-2 USB MF zgaśnie, a następnie zielony kolor zaświeci się, wskazując, że tajne hasło zostało zapisane do klucza dostępu. Jeśli dioda LED będzie stale świecić na żółto oznaczać to, że z jakiegoś powodu tajne hasło nie może zostać przeniesione na nowy klucz.

Przenoszenie (zapisywanie) tajnego hasła do czytnika:
Zapisywanie tajnego hasła do czytnika odbywa się za pomocą Karty Obiektu, tej samej która wcześniej służyła nam do wprowadzenia hasła w adapterze Z2-USB MF.
 
Aby włączyć tryb Protected i zapisać tajne hasło do czytnika, należy wykonać następujące operacje:
 - wyłącz zasilanie czytnika (+12V oraz -12V DC) – połącz zaciski DATA-0 i zewnętrzne sterowanie diodą LED - włącz zasilanie czytnika, dioda LED zaświeci się na czerwono - zbliż Kartę Obiektu do czytnika - dioda LED mignie 2 razy, a następnie zaświeci się ciągłym światłem (czytnik wpisuje tajne hasło do pamięci) - jeśli czytnik znajduje się już w trybie "Protected" i zostanie podjęta druga próba ustawienia tego trybu dla czytnika, dioda LED miga kilkakrotnie - wyłącz zasilanie czytnika – rozepnij zaciski DATA-0 i zewnętrzne sterowanie LED – teraz można podłączyć czytnik do kontrolera zgodnie z preferencjami.

Usuwanie tajnego hasła z czytników IronLogic:  
Usuwanie tajnego hasła z czytnika odbywa się za pomocą Karty Obiektu (tej samej, która służyła wcześniej do uruchomienia trybu Protected).

Aby usunąć tajne hasło z czytnika, wykonaj następujące czynności:
- wyłącz zasilanie - odłącz przewody od kontrolera (jeśli takie podłączenie istnieje) - połącz zaciski DATA-1 i zewnętrzne sterowanie diodą LED - włącz zasilanie czytnika – zbliż Kartę Obiektu do czytnika - dioda LED zamruga 2 razy, a następnie zaświeci się ciągłym światłem (czytnik kasuje tajny kod wyłączając tryb Protected) - jeśli czytnik jest już w trybie "Otwartym" i podjęta zostanie druga próba ustawienia tego trybu dla czytnika, dioda LED miga kilkakrotnie - wyłącz zasilania – rozepnij zacisk DATA-1 od zewnętrzne sterowanie diodą LED – teraz można podłączyć czytnik do kontrolera zgodnie z preferencjami.

Do czytników IronLogic, które obsługują technologię IL Protected można dodać do 10 różnych Kart Obiektu.. Pozwala to na zastosowanie tej technologii na obiektach o dużej liczbie punktów przejścia.

4. Często zadawane pytania:
Pytanie:  W kopercie Karta Obiektu znajdują się 1 x karta oraz 2 x brelok. Dlaczego?
Odpowiedź:  2 x brelok i 1 x  karta to identyczne kopie (duplikaty kluczy). W przypadku utraty 1 klucza możesz wykorzystać zapasowe nośniki z tajnym hasłem.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------

Pytanie:  Czy do jednej karty Mifare 1K można zapisać dwa tajne hasła z dwóch osobnych zestawów Karty Obiektu?
Odpowiedź:  Nie, to niemożliwe. Klucz dostępu można zapisać za pomocą tajnego hasła tylko raz w danym kluczu.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------
Pytanie:  Czy do jednego czytnika można zapisać więcej tajnych haseł przy użyciu różnych Kart Obiektu?
Odpowiedź:  Tak, można. Aby to zrobić, musisz mieć kolejną Kartę Obiektu, z której tajne hasło zostało zapisane w czytniku naściennym. Ponadto nowa wersja oprogramowania układowego czytnika pozwala zapisać do 10 sztuk różnych Kart Obiektu w jednym czytniku.  Zapewni to dodatkową funkcjonalność w celu zabezpieczenia dużych obiektów z różnymi prawami dostępu dla użytkowników.


 
Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Baza wiedzy