Integracja wideodomofonu SAFE z systemem inteligentnego budynku AMPIO

Integracja wideodomofonu SAFE z systemem inteligentnego budynku AMPIO

integracja ampio safe wideodomofon

Spis Treści

  1. Odbieranie komunikatu wciśnięcia przycisku wywołania przez serwer AMPIO: 2

1.1 Opis protokołu w serwerze AMPIO. 2

1.2. Przykład wdrożenia komunikatu http do serwera AMPIO w domofonie: 2

1.3 Powiązanie żądania HTTP GET dla przycisku wywołania: 3

1.4. Konfiguracja obiektu na serwerze Ampio w celu odebrania zdarzenia http z SAFE. 3

  1. Sterownie przekaźnikami w domofonie Safe z poziomu serwera Ampio: 3

2.1 Przykład otwarcie przekaźnika nr.2 przez http: 3

2.2 Przykład wywołania przekaźnika w domofonie za pomocą 23 Flagi 4

  1. Dodatkowe przydatne komendy HTTP do testowania: 5

3.1 Wywołanie dzwonka zdalnie: 5

3.2 Implementacja RTSP: 5

3.3 Implementacja JPEG (ten sposób integracji wideo po ustaleniu np. 200ms pracuje lepiej). 5

1. Odbieranie komunikatu wciśnięcia przycisku wywołania przez serwer AMPIO:

1.1 Opis protokołu w serwerze AMPIO.

Protokół: HTTP

Nazwa Hosta: IP_SERVERA_W_SIECI_LOKALNEJ:8060

Żądanie: /api/set/{id}/setValue/255/{czas}.     gdzie: {id} – id obiektu z aplikacji Smart Home Manager, {czas} na ile chcemy włączyć obiekt ( tu flagę ) wyrażona w x10 ms

Metoda: GET

Nazwa użytkownika: nazwa_użytkownika_aplikacji

Hasło: hasło_użytkownika_aplikacji

1.2. Przykład wdrożenia komunikatu http do serwera AMPIO w domofonie:

domofon Ampio wideodomofon Ampio

Przykład naszego żądania: /api/set/1270/setValue/255/400

1.3 Powiązanie żądania HTTP GET dla przycisku wywołania:

wideofon IP Ampio

1.4. Konfiguracja obiektu na serwerze Ampio w celu odebrania zdarzenia http z SAFE

2. Sterownie przekaźnikami w domofonie Safe z poziomu serwera Ampio:

2.1 Przykład otwarcie przekaźnika nr.2 przez http:

http://192.168.0.99:80/cgi-bin/alarmout_cgi?Output=1&pwd=admin&user=admin&Status=1&action=set

gdzie „pwd” to hasło, „user” to użytkownik.

Można dodać osobne komendy dla każdego z przekaźników:

Gdzie przekaźnik 1: Output=0 , Przekaźnik 2: Output=1 , Przekaźnik 3: Output=2

2.2 Przykład wywołania przekaźnika w domofonie za pomocą 23 Flagi

Wideodomofon SIP Ampio

Wideodomofon Vidos

Możemy dodać wszystkie 3 przekaźniki domofonowe i sterować nimi za pomocą modułów Ampio

Możemy np.: w Panelu szklanym odpalić Flagę w naszym przypadku nr 23 w celu uruchomienia bramy z domofonu Safe.

3. Dodatkowe przydatne komendy HTTP do testowania:

3.1 Wywołanie dzwonka zdalnie:

Krok 1. http://192.168.1.99:8023/cgi-bin/sensor_cgi?action=set&SensorType=NormalClose

Krok 2. http://192.168.1.99:8023/cgi-bin/sensor_cgi?action=set&SensorType=NormalOpen

Można zmienić typ przycisku NO / NC za pomocą tych kroków.

Operacja ta będzie symulować użycie przycisku dzwonka. Należy pamiętać, żeby zawsze uruchomić Open na końcu, aby nie “zaciąć” przycisku.

3.2 Implementacja RTSP:

Polecenie kanału strumienia wideo. Kanały są liczone od “0”. Panel zewnętrzny posiada tylko jeden kanał, więc trzeba wpisać “0”.

polecenie profilu strumienia wideo: 0 – główny strumień, 1 – strumień alternatywny

rtsp://192.168.0.99:554/av0_0&user=<admin>&password=<admin>

lub

rtsp://admin:admin@192.168.0.99:554/av0_1

3.3 Implementacja JPEG (ten sposób integracji wideo po ustaleniu np. 200ms pracuje lepiej)

http://192.168.0.99:80/cgi-bin/images_cgi?channel=0&user=admin&pwd=admin

Tutaj w domofonie ustawiamy rozdzielczość zdjęć:

Wideodomofon do inteligętnego budynku